Αδειοδοτήθηκε ο ΧΥΤΑ Κέας

Αδειοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο ΧΥΤΑ Κέας στη θέση Πάουρας του νησιού, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, Γιάννη Φλεβάρη. Φορέας διαχείρισης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ είναι ο Δήμος Κέας και η επιφάνεια του χώρου των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 40 στρέμματα περίπου.

Ο σχεδιασμός του αφορά αποδοχή μη επικίνδυνων στερεών απόβλητων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο.

Ο ΧΥΤΑ της Κέας θα μπορεί να αποδέχεται προσωρινά εκτός του κυττάρου και αγροτικά απόβλητα.

Ο όγκος του ΧΥΤΑ σύμφωνα με την άδεια είναι 75.000 mᶾ συμπεριλαμβανομένου του υλικού περιοδικής επικάλυψης. Η μέση ετήσια δυναμικότητα ανέρχεται σε 3.139 tn/y στερεών αποβλήτων. Η χρονική διάρκεια επαρκούς λειτουργίας του προβλέπεται για 20 τουλάχιστον έτη. Οι λοιπές εγκαταστάσεις υποδομής αναφέρονται στους όρους οργάνωσης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Ο Δήμος Κέας ως φορέας λειτουργίας θα τηρεί τα έγγραφα ελέγχου και παρακολούθησης σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή.

Η ισχύς της άδειας πέραν της πρόβλεψης λειτουργίας του ΧΥΤΑ επί εικοσαετία θα ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία της έκδοσής της, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και την σχετική ΚΥΑ 50910/2003.

Προηγήθηκε αυτοψία και οργανώθηκε ο φάκελος της αδειοδότησης από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Κυκλάδων σε συνεργασία με το Δήμο Κέας.

Σημειώνεται, ότι η διαχείριση των απορριμμάτων, των αποβλήτων και κατ’ επέκτασιν η ύπαρξη ΧΥΤΑ στους νησιωτικούς μας Δήμους αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα που η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου υποστηρίζει.

Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Φλεβάρης μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ επικοινώνησε με τον Έπαρχο Κέας – Κύθνου και Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο σε θέματα Περιβάλλοντος, τον οποίο και ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία τους στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Κυκλάδων.

Επίσης στις δηλώσεις του ο κ. Φλεβάρης, τόνισε ότι ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, έθεσε την εύρυθμη λειτουργία των ΧΥΤΑ στους τακτικούς στόχους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Υπογράμμισε επίσης, ότι η αδειοδότηση και η ανανέωση της άδειας λειτουργίας των ΧΥΤΑ αλλά παράλληλα και άλλα έργα όπως εγκαταστάσεις αφαλάτωσης αποτελούν προτεραιότητα για το Νότιο Αιγαίο.

ΠΗΓΗ: Newsroom Cyclades Voice