ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Θέτιδος 6, 11528  Αθήνα, Ελλάδα.
τηλ. +30 210 7247424
fax  +30 210 7247338
info@yriatech.gr