ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αυτό αφορά την βελτίωση της βατότητας υφιστάμενων αγροτικών οδών μήκους περίπου 4.745 μέτρων του διαμερίσματος Κερατέας, του Δήμου Λαυρεωτικής.
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 12/05/2020
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ