ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤHΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
• Σποραδικές αντικαταστάσεις αμιαντοσωλήνων στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Κερατέας και κατασκευή των αντιστοιχών οικιακών συνδέσεων.
• Κατασκευή νέου καταθλιπτικού τροφοδοτικού αγωγού για την τροφοδοσία της υφιστάμενης υψηλής δεξαμενής Κερατέας χωρητικοτητας 3.000κ.μ. από τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ
• Κατασκευή αντλιοστασίου Βοοster για την τροφοδοσία της υφισταμένης υψηλής δεξαμενής Κερατέας από τον κεντρικό αγωγό ΕΥΔΑΠ.
• Κατασκευή νέου αγωγού ο οποίος συνδέει την υφιστάμενη υψηλή δεξαμενή της Κερατέας με το εσωτερικό δίκτυο.
• Το συνολικό μήκος των αγωγών από πολυαιθυλένιο είναι 2510μ και από ελατό χυτοσίδηρο 4960 μ