ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΛΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ