ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΠΑΡΟΔΟΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ)

  • ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ : ΥΡΙΑ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ :ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ