ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΩΣΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.)
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ :ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ