ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Πρόκειται για την αποπεράτωση κτιρίου, το οποίο θα στεγάσει το Πολιτιστικό Κέντρο Ποντίων.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 30/12/2020
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ