ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5ΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Αντικείμενο:
Στο έργο εκτελέστηκαν εργασίες αντικατάστασης των παλιών αγωγών ύδρευσης κυρίως από αμιαντοσωληνά,με νέο αγωγό ύδρευησς απο πολυαιθυλένιο PE 3ΗΣ γενίας ,16 ατμ διαμέτρου Φ110,οποίος συνδέθηκε με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Νεας Μάκρης .
Η τοποθέτηση των σωλήνων PE 3ΗΣ γενιάς συνοδεύτηκε με τη σύνδεση των σωλήνων με βάνες ελαστικής έμφραξης καθώς και με την πλήρη ηλεκτροσυγκόλλησή τους (electrofusion)με ηλεκτρομούφες αι την πλήρη εγκατάσταση ελαστικών πωμάτων ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική σύνδεση του δκτύου ύδρευσης με αγωγό πολυαιθυλενίου.