ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ