ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ -ΛΟΓΑΡΑ ΠΑΡΟΥ

  • ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ