ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤ ΔΡΟΜΟ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ-ΑΓ ΑΝΝHΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ

  • ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ :Κ/ΞΙΑ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ :ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ