ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΑΡΙΤΣΑΣ

  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ