ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑ-ΧΑΛΙΚΙ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ν.Α. ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ