ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ-ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Ν.ΑΡΤΑΣ

  • ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ .
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ