ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ