ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει τα εξής:
• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
• Αγωγός παράκαμψης των ΕΕΛ ο οποίος αρχίζει από το φρεάτιο εισόδου των εγκαταστάσεων και καταλήγει στο φρεάτιο φόρτισης του υποβρυχίου διαχυτήρα .
• Διαμόρφωση και περίφραξη του όλου χώρου .
• Υποθαλάσσιος ( υποβρύχιος ) αγωγός .