ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

  • ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΑ/Δ7
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ