ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ε.
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ