ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

  • ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ