ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Ανακατασκευή εσωτερικού υδραγωγείου του οικισμού Ν .Βουτζά του Δήμου Νέας Μάκρης.