ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Ανακατασκευή εσωτερικού υδραγωγείου του οικισμού Ν .Βουτζά του Δήμου Νέας Μάκρης.

  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ