ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ 5ΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.