ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΣΑΡΑΦΗ-ΚΑΛΑΦΑΤΗ

  • ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ