ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 2ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή Χ.Υ.Τ. Απορριμμάτων ή Υπολειμμάτων ΑΑ(ΧΥΤΥ)και Σ.Μ.Α στην 3η Γ.Ε.Ν. Αιτωλοακαρνανίας και η αποκατάσταση των χωματερών Αστακού και Αμφιλοχίας.
Επίσης είναι η εκπόνηση μελετών ,η εκτέλεση εργασιών εκτέλεση προμηθειών και η διεκπεραίωση όλων των πράξεων που απαιτούνται για την έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Υ .