ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

  • ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ: Κ/ΞΙΑ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.