ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

  • ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.