ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗΣ-ΧΩΜΟΡΗΣ

  • ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.