ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΦΑΣΗ

  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΤΩΝ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ