ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Αφορά σ τα συμπληρωματικά έργα του εσωτερικού αποχέτευσης του Λαυρίου μετά την κατασκευή των προηγούμενων φάσεων της αποχέτευσης (Α΄Β΄ΚΑΙ Γ΄ φάσεις), στην επέκταση του δικτύου σε περιοχές περιμετρικά της πόλης ,όπως στον οικισμό του Θορικού, του Καβοδικανου την αποχέτευση της ανάντη περιοχής Ανω Ορια και Πράσινη Αλεπού καθώς και μικρού τμήματος της παραλιακής ζώνης .
Και τέλος πύκνωση του δικτύου σε τμήματα του κέντρου που δεν είχαν προληφθεί στις Β΄και Γ΄ φάσεις.