ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΚ ΕΛΑΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αυτό αφορά το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης οικισμού ΤΚ Ελαίας του αγωγού προσαγωγής στην ΕΕΛ Μολάων και τις ιδιωτικές παροχές σύνδεσης.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 13/12/2019
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ