ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αυτό αφορά την κατασκευή συμπληρωματικών του υφιστάμενου, εν λειτουργία δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, αποτελούμενων από βαρυτικά δίκτυα και δύο νέα αντλιοστάσια.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.Υ.ΤΗ.Λ.)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 10/11/2020
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ