ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

  • ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ