ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ 750Μ3 ΣΤΗΝ ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ

  • ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
  • ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ