Aναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 21.08.2012 και συντάχθηκε το αριθμ. πρωτ: 19524/23.08.2012 πρακτικό της Επιτροπής  διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης είναι η δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας εταιρεία. ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 52,30% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και αναλυτικό προϋπολογισμό προσφοράς:

Στο τμήμα Α με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 888.627,85 ευρώ (με απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Στο τμήμα Β με χρηματοδότηση από Ι.Π. του  ήμου Λαυρεωτικής 89.112,52 ευρώ (με απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη το αριθμ. πρωτ: 19524/23.08.2012 πρακτικό της Επιτροπής  διαγωνισμού, όλο το φάκελο του έργου και κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Κατακυρώνει ως Ανάδοχο του ανοικτού διαγωνισμού, που διεξήχθη στο  δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 21 Αυγούστου του έτους 2012 και αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην Κερατέα του  ήμου Λαυρεωτικής», την εταιρεία ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, με έδρα Θέτιδος 6, Αθήνα, με ΑΦΜ 099364656,  Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, η οποία στο διαγωνισμό εκπροσωπήθηκε από τον κο Πυρπυρή Αθανάσιο, με προφερόμενη μέση έκπτωση (Εμ) 52,30% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης του έργου.

Πηγή